CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de la Llar d’Infants de La Bòbila és un òrgan participatiu on hi tenen cabuda les famílies, l’equip educatiu, l’ajuntament i la direcció del centre.

Aquesta n’és la composició actual:

President/Director: Àdam Bertran

Representant de l’equip educatiu i secretària: Agnès Majó

Representant de l’equip educatiu: Verònica Peláez

Representant de les famílies: Laura Sunyer

Representant de l’AMPA: Elisabet Esteva

Representant de l’Ajuntament de Corçà: Josep Peiró

Aquest òrgan es reuneix periòdicament, com a mínim tres cops el curs escolar.