A.M.P.A.

L’AMPA és una associació de mares i pares dels alumnes de la Llar d’Infants La Bòbila sense ànim de lucre amb l’objectiu principal de fer participar les famílies en el bon funcionament de la llar, tot col·laborant i participant en les activitats del centre. Així, volem participar activament en l’educació dels nostres fills i filles, vetllant pel seu creixement i desenvolupament.

L’AMPA la formem TOTES les mares i TOTS els pares dels alumnes que es fan socis de la mateixa.
Tanmateix, perquè l’AMPA pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes, aquesta delega en la Junta Directiva les seves funcions amb plenitud de facultats.

–  Organitzar activitats complementàries en horari escolar.

–  Col·laborar en les festes del curs que organitza la Llar amb els infants: castanyada, Nadal, carnestoltes, final de curs, sortides del curs, …

–  Organitzar trobades familiars (vermuts, dinars, …).

–  Comprar material i jocs educatius per la Llar.

– Mantenir contacte periòdic amb la direcció de la Llar i, puntualment, amb l’Ajuntament i la comunitat educativa del municipi.

– Participar al Consell Escolar.

– Transmetre les inquietuds de les famílies vers algun aspecte en desacord amb la Llar i buscar la millor manera de resoldre-ho.

La Junta Directiva, és un grup obert de socis voluntaris que té encomanades les tasques següents:

  • Executa les decisions preses en l’assemblea de l’AMPA
  • Vetlla pel compliment de les propostes que sorgeixen de l’AMPA, així com dels seus estatuts
  • Dóna suport i fa el seguiment de les activitats proposades per l’AMPA
  • Administra el finançament i recursos de l’AMPA

Ens reunim periòdicament per coordinar, preparar i millorar els aspectes relatius a la llar. Les reunions són obertes a totes les mares i tots els pares que hi vulguin participar!

Us animen perquè col·laboreu activament en l’organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència i suport, com esdevenint membres de la Junta Directiva.

Podeu contactar personalment amb qualsevol membre de la junta de l’AMPA o enviar un correu electrònic a:

bobila.ampa@gmail.com

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim ja que la realització de les activitats comporta unes despeses econòmiques, si el que volem és una llar d’infants de qualitat cal que TOTES i TOTS contribuïm en pagar la quota de l’AMPA.

L’import de la quota del vostre fill o filla a la llar és:

20€ el curs escolar 2018/2019

Us preguem que satisfeu la quota el més aviat possible fent l’ingrés al compte de l’AMPA:

IBAN ES07 0081 0135 37 0001256234
especificant en el concepte NOM I COGNOMS del nen/a

Una altra possibilitat es anar a un caixer del Banc Sabadell, posar la vostra targeta bancària, triar l’opció: més opcions, després: pagaments a tercers, escriure el codi entitat: 2455, acceptar, escollir quota (soci ampa/no soci) i per últim posar el nom del vostre fill.