DOCUMENTS DEL CENTRE

Aquí trobareu els diferents documents de centre tant propis com de referència als quals com a centre educatiu públic ens acollim:

Currículum de primer cicle d’Educació Infantil [Adjunt]

Decret de 101/2010 de 3 d’agost d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil [Adjunt]

Projecte Educatiu de Centre (PEC) [Podeu consultar-lo a l’escola]

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) [Podeu consultar-lo a l’escola]

Programació General Anual [Podeu consultar-lo a l’escola]

Criteris de no-assistència de l’alumnat a la llar d’infants a causa de malalties transmissibles [Adjunt]

Dossier de presentació curs 2018/2019

DOSSIER DE MATRICULACIÓ curs 2019/2020 (inclòs pel casal d’estiu 2019)